Välkommen till TecnoFarm

TecnoFarm är specialist på lantbruks & miljöteknik
Vi erbjuder vår 30-åriga erfarenhet som experter inom bl.a. :

 • Export, affärs & produktutveckling
 • Marknadsanalyser
 • Projektledning
 • Bioenergi - Biogas, träflis & pellets
 • Miljöteknik – Vatten & avloppsrening, avfallshantering &
  luktreducering
 • Lantbruksteknik
  - Spannmålshantering & torkning
  - Utfodringsteknik
  - Mjölkningsteknik & stallbyggnader
  - Gödselhantering