Välkommen till TecnoFarm

TecnoFarm är specialist på lantbruks & miljöteknik
Vi erbjuder vår 35-åriga erfarenhet som experter inom bl.a. :

 • Export, affärs & produktutveckling
 • Marknadsanalyser
 • Projektledning
 • Bioenergi – Biogas, träflis & pellets
 • Miljöteknik – Vatten & avloppsrening, avfallshantering &
  luktreducering
 • Lantbruksteknik
  – Spannmålshantering & torkning
  – Utfodringsteknik
  – Mjölkningsteknik & stallbyggnader
  – Gödselhantering